Các quy định mới ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp

Thời gian gần đây có thể nói là một cuộc cải cách luật lớn, có rất nhiều các quy định đã được ban hành và có rất nhiều thay đổi lớn tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các nhà đầu tư. 
Dưới đây, Trung Sơn Law sẽ điểm lại một vài quy định mới có hiệu lực trong thời gian gần đây có ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp nào ??
(Nói là 1 vài nhưng có khi phải hàng km mới xếp hết đống quy định này. Thiếu cái nào anh em bổ sung và xem mình đã load được bao nhiêu trong số đó nhé ^^)
– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
– Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Ngày có hiệu lực: 01/05/2021
– Luật đầu tư số 61/2020/QH14. Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14. Ngày có hiệu lực: 26/03/2021
– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư. Ngày có hiệu lực: 09/04/2021.
– Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày hiệu lực: 01/07/2020
– Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Ngày có hiệu lực: 25/02/2020
– Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 302/2016/TT-BTC về lệ phí môn bài. Ngày có hiệu lực: 23/08/2020
– Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày hiệu lực: 05/12/2020
– Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, ngày hiệu lực: 17/01/2021
– Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
– Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ngày có hiệu lực: 03/08/2021.
– Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn. Ngày có hiệu lực: 05/12/2020
– Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
– Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 01/01/2022.
– Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ngày có hiệu lực: 01/08/2021
– Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
– Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn vầ chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
– Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng các chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế. Quy định quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Ngày có hiệu lực: 01/07/2022.-
– Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 01/07/2022
– Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT. Ngày có hiệu lực: 01/08/2021.
– Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn về các chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi, tài trợ ủng hộ cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. (Áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020 và 2021)
– Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 01/03/2021.
– Nghị định 57/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Ngày có hiệu lực: 04/06/2021
– Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ngày có hiệu lực: từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
DỊCH VỤ TƯ VẤN TẠI TRUNG SƠN LAW
? Thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã
? Tư vấn đầu tư
? Thay đổi đăng ký kinh doanh
? Tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
? Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
? Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
? Dịch vụ kế toán nội bộ và quản lý chứng từ
? Dịch vụ báo cáo pháp lý, báo cáo giám sát
? Giấy phép con các loại
==================================
? Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả.
 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUNG SƠN LAW
Add: QL5A – Yên Phú – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
☎️0973632192
Zalo

One thought on “Các quy định mới ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *