Quy định về báo cáo thống kê tại Hưng Yên năm 2021

Theo công văn số 14/CV-BCĐTĐT ngày 06/05/2021 của Cục thống kê tỉnh Hưng Yên, việc cung cấp thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30/05/2021.

 Sau ngày 30/05/2021, các doanh nghiệp không kê khai thông tin thống kê là vi phạm luật thống kê, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với các doanh nghiệp không chấp hành tốt phương án tổng điều tra. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại nghị định 95/2016/NĐ-CP.

 Cụ thể: “Điều 7. Vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính gửi cơ quan thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật

 Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

 1. a) Dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;
 2. b) Dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
 3. c) Dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

 1. a) Từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;
 2. b) Từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
 3. c) Từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

 1. a) Từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;
 2. b) Từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
 3. c) Từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định:

 1. a) Từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;
 2. b) Từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính”

Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý để cung cấp thống tin TĐT đúng thời hạn và đúng quy định nhé.

Qúy doanh nghiệp cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUNG SƠN LAW

Đ/C: QL5A – Yên Phú – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên

0973632192

Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *