Thủ tục hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19 (Theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg)

☘️Đối tượng hỗ trợ:
1. Người sử dụng lao động bao gồm: doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.
☘️Cách thức thực hiện:
Cách 1: Nộp trực tiếp tại UBND cấp quận/huyện nơi đặt trụ sở chính
Cách 2: Sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia
☘️Trình tự thực hiện và giải quyết hồ sơ:
1. Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
2. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.
☘️Thành phần hồ sơ:
– Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
– Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06
– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau:
+Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;
+Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;
+Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;
+Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền
☘️Cơ quan thực hiện:
– Cơ quan BHXH
– UBND cấp huyện
– UBND cấp tỉnh
☘️Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.
Nguồn: Cổng dịch vụ công quốc gia
Để được hỗ trợ tư vấn miễn phí về thủ tục, quy trình xin hưởng trợ cấp do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, NLĐ và DN vui lòng liên hệ:
☎ 0973632192
?Trung Sơn Law
? Thành lập doanh nghiệp
? Tư vấn đầu tư
? Thay đổi đăng ký kinh doanh
? Tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
? Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
? Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
? Giấy phép con các loại
Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *