Chuyện vui: Bức Thư tù

Một nam thanh niên bị ngồi tù Nhận đc thư của bà mẹ viết với nội dung.

– Con trai yêu quí của mẹ, từ ngày con đi mẹ thấy trống trải vô cùng, nhà mình Không còn sức lao động chính, nhà cửa bừa bộn, mấy sào ruộng nhà mình bỏ hoang vì không có người cầy. Mảnh vườn cũng chảng được cuốc bẵm, mẹ Mong con thành tâm cải tạo, sớm về để giúp mẹ….

Cậu con trai đọc thư xong, thương mẹ lắm và viết trả lời

– Mẹ kính yêu, chỗ mấy sào ruộng nhà mình mẹ đừng có mà làm gi, Chẳng may lại lộ ra mấy cái đồ con chôn ở đó. Nếu họ biết là con lại thêm tội đó, Còn mảnh vườn thì cũng đừng động vào, dưới đấy con giấu mấy bánh ma túy đóa

Mấy tháng sau trong tù người thanh niên lại nhận được thư của mẹ mình

– Con yêu! Mẹ đã nhận đc thư của con lần trước, Sau đó có 2 xe ô tô công an về nhà mình, các ông ấy chia làm hai tổ. Một tổ ra đồng cầy tung mấy sào ruộng, còn một tổ ra vườn cuốc lật hết đất ở đó lên, Không tìm thấy gì, các ông lẩm bẩm chửi thề xong về rồi con ạ

Thằng con mừng thầm viết trả lời cho mẹ

– Mẹ ơi, con chỉ có thể giúp mẹ được ngần đó thôi, chỗ mấy sào ruộng mẹ tự làm nốt nhé, còn vườn thì thế là tạm được rồi….

Nguồn: Truyện cười vui

=================*****=================
𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗬 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗧𝗨̛ 𝗩𝗔̂́𝗡 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗦𝗢̛𝗡 𝗟𝗔𝗪
✅ 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̣̂𝗽 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗵𝗼̣̂ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵, 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝘅𝗮̃
✅ 𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛
✅ 𝗧𝗵𝗮𝘆 đ𝗼̂̉𝗶 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵
✅ 𝗧𝗮̣𝗺 𝗻𝗴𝘂̛̀𝗻𝗴, 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽
✅ 𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘁𝗼̂̉ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗹𝗮̣𝗶 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽
✅ 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́ 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝗴𝗼́𝗶
✅ 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝗯𝗼̣̂ 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮̉𝗻 𝗹𝘆́ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀
✅ 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗯𝗮́𝗼 𝗰𝗮́𝗼 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗹𝘆́, 𝗯𝗮́𝗼 𝗰𝗮́𝗼 𝗴𝗶𝗮́𝗺 𝘀𝗮́𝘁
✅ 𝗚𝗶𝗮̂́𝘆 𝗽𝗵𝗲́𝗽 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼𝗮̣𝗶
✅ 𝗦𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝘂𝗲̣̂
Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉: Đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟯𝟴𝟭 – 𝗬𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝘂́ – 𝗚𝗶𝗮𝗶 𝗣𝗵𝗮̣𝗺 – 𝗬𝗲̂𝗻 𝗠𝘆̃ – 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗬𝗲̂𝗻 (𝗖𝗼̂̉𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 đ𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗬𝗲̂𝗻)
☎️ 𝟬𝟵𝟳𝟯𝟲𝟯𝟮𝟭𝟵𝟮
📧 trungsonlaw@gmail.com
Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *