Ngành nghề bị cấm đầu tư trong kinh doanh

Theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020, ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh bao gồm : 

      1. Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020.

      2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020.

      3. Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp (CITES).

     4. Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020.

     5. Kinh doanh mại dâm.

     6. Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người.

     7. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

     8. Kinh doanh pháo nổ.

     9. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Như vậy: Các nhà đầu tư không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề nêu trên (trừ các trường hợp nêu tại phần bên dưới).

* Trường hợp ngoại lệ mà doanh nghiệp được sản xuất, sử dụng những sản phẩm thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp được sản xuất, sử dụng sản phẩm thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh nêu tại trường hợp (1), (2), (3) và (4) bên trên trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh. Cụ thể thực hiện như sau:

  • Đối với các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư 2020

Các chất ma túy được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về danh mục chất ma túy, tiền chất (cụ thể xem tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP) và Công ước thống nhất về chống ma túy năm 1961, Công ước Liên hợp quốc năm 1988 về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần.

  • Đối với các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020

Các loại hóa chất, khoáng vật bị cấm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (cụ thể xem tại Nghị định 38/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 77/2016/NĐ-CP, Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Nghị định 17/2020/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế.

  • Đối với mẫu các loài thực vật, động vật hoang dã tại Phụ lục I Công CITES và Phụ lục III Luật Đầu tư 2020

Mẫu các loài thực vật, động vật hoang dã bị cấm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (xem cụ thể tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP) và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES).

Lưu ý: Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

============================

? Thành lập doanh nghiệp
? Tư vấn đầu tư
? Thay đổi đăng ký kinh doanh
? Tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
? Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
? Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
? Giấy phép con các loại

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUNG SƠN LAW

  • Đường 381 – Yên Phú – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
  • Hotline: 0973.632.192 
  • Zalo: 0973.632.192
  • Website: https://trungsonlaw.com/
  • Email: luattrungson@gmail.com
Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *