Thủ tục lập địa điểm kinh doanh

I.  Địa Điểm Kinh Doanh là gì?

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Doanh nghiệp thành lập phải thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

 1. Yêu cầu về tên địa điểm kinh doanh
 2. Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 3. Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
 4. Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.
 5. Ngoài tên bằng tiếng Việt địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.
 6. Phần tên riêng điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

III. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thông báo lập địa điểm kinh doanh

 • Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh
 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

+  Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh: (Mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.2    Trình tự thông báo lập địa điểm kinh doanh

         Bước 1: Gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

         Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

            + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

           +  Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

           +  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

IV. Các bước nộp hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào hệ thống http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Hình 1

Bước 2: Nhấn chọn Đăng ký doanh nghiệp chọn Phương thức nộp hồ sơ

 • Nếu doanh nghiệp có chữ ký số chọn “ Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng
 • Nếu sử dụng bằng tài khoản đăng ký kinh doanh chọn “ Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh”

Hình 2

Bước 3: Nhấn chọn “ Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc”

Hình 3

Bước 4: Chọn loại hình đăng ký doanh nghiệp “Địa điểm kinh doanh

 • Sau đó ghi mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong hệ thống trên phần Thông tin về doanh nghiệp/đơn vị chủ quản hệ thống hiện ra loại hình doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ và tên doanh nghiệp  Chọn “ Tiếp theo” hệ thống sẽ hiện ra như hình 5 Chọn “ Bắt đầu”

Hình 4

Hình 5

Bước 5: Nhập các thông tin vào các trường các khối dự liệu và tải các thành phần hồ sơ như hình 6

Hình 6

Bước 7: Chọn “Kiểm tra thông tin” ⟹ “ Chuẩn bị” ⟹ Ký số/Xác thực bằng tài khoản ĐKKD ⟹    Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD

Hình 7

============================

? Thành lập doanh nghiệp
? Tư vấn đầu tư
? Thay đổi đăng ký kinh doanh
? Tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
? Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
? Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
? Giấy phép con các loại

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUNG SƠN LAW

 • Đường 381 – Yên Phú – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
 • Hotline: 0973.632.192 
 • Zalo: 0973.632.192
 • Website: https://trungsonlaw.com/
 • Email: luattrungson@gmail.com
Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *